VO Team

Het VO-team van Vaart Welzijn staat voor: Voortgezet Onderwijs Team. Wij richten ons op jongeren in het voortgezet onderwijs en zoeken de jongeren op in hun eigen omgeving; de school.

Deze buurtwerkers jeugd en buurtmaatschappelijk werkers jeugd, gaan in gesprek met jongeren en hun omgeving over wat hen dagelijks bezighoudt. Komen zij in dit gesprek dingen tegen waar de jongeren mee zitten (bijvoorbeeld: pesten, motivatie op school, werk of dag invulling, inkomen, drugs en alcohol, huisvesting, problemen thuis etc.) en die hun belemmeren in het dagelijks leven, dan gaan we samen met de jongere opzoek naar een oplossing. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zijn; het samen vinden van een stageplaats of een baan of iets dergelijks. Het kan zijn dat de situatie of het probleem toch vraagt om een specifiekere vorm van hulp. Dan zullen we je doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Op elke school in het voortgezet onderwijs, hebben wij buurtmaatschappelijk werkers in dienst die dichtbij de jongere staan en op korte termijn een afspraak kunnen maken. Zij helpen je dan verder.

Naast het verbinden met specifieke hulpverlening leggen wij ook de verbinding met de buurt/wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de wijk en leefomgeving. Het Vo-team werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie, woningbouwcorporaties en bewoners.

School als wijk op Drenthe College en Terra College

School als wijk: Je zult denken, een School Als Wijker (oftewel SAW-er)op school? Wat doet die dan? De school wordt binnen dit project gezien als een micro-maatschappij. Waar mijn collega’s en ik normaal gesproken de straat op gaan om contacten met jongeren te leggen doen we dat nu op de school. En wel op de plekken waar de leerlingen te vinden zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de kantine zijn of op het plein. Wij zijn zichtbaar aanwezig en hanteren een proactieve benadering. De ervaring leert dat studenten in dit soort gesprekken in hun eigen omgeving best wel open zijn. Zaken waar ze misschien niet zomaar mee komen worden gemakkelijker besproken bij laagdrempelig contact. En wat voor studenten soms ook fijn is………we doen ons werk wel op school, maar we zijn er niet van.

Als we ons naar aanleiding van een gesprek of het gedrag van een leerling zorgen maken, wordt de student gestimuleerd om het gesprek met iemand van school aan te gaan. Wil hij/zij dit niet, maar is er wel sprake van grote zorgen, dan zal ik bij de student aangeven dat ik toch contact met bijvoorbeeld de mentor/ lob-er ga zoeken. Maar mijn werk bestaat niet alleen uit het bespreken van problemen. Ook voor een gewoon praatje ben ik er uiteraard.

School als wijk is dus bedoeld om laagdrempelig en vroegtijdig problemen te signaleren, om te voorkomen dat de problematiek zich niet verder ontwikkelt. In Groningen wordt deze werkwijze als enige jaren met succes toegepast.