ANBI-status

Vaart Welzijn, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Vaart Welzijn, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer

855240428

Contactgegevens

Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling

Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Assen.

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de cao Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties die wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Beleidsplan

Financiele verantwoording

Stel een vraag

Wil je meer informatie? Laat dan hieronder je gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!