Terug naar Nieuws

Veiligheid, social media en geld belangrijkste thema’s voor de Asser jeugd in 2022

Gepubliceerd op:

Om een goed beeld te krijgen van de meest belangrijke onderwerpen/thema’s van de Asser jeugd, heeft in de laatste maanden van 2021 door Vaart Welzijn en SpotTV Assen een onderzoek plaatsgevonden, de TOP 10 MOST WANTED 2022. Jongeren uit Assen zijn gevraagd naar hun 10 meest belangrijke onderwerpen/thema’s voor 2022. Ruim 900 jongeren hebben hun top 10 kenbaar gemaakt middels het invullen van een stembiljet met keuzes uit 36 passende onderwerpen/thema’s voor de jeugd in Assen. Reden van het onderzoek was input ophalen voor programma’s voor 2022. Wat vindt de jeugd uit Assen nou het meest belangrijk? Met de uitkomsten wordt in 2022 samen met jongeren een vervolg gegeven door de verdieping in te gaan  op de belangrijkste thema’s.

Als belangrijkste thema werd gemiddeld veiligheid door jongeren aangegeven, volgend door social media en geld. Wat jongeren belangrijk vinden aan dit thema is niet bekend, wel dat het belangrijker is dan de overige thema’s. Om meer te weten waarom veiligheid of social media belangrijk zijn voor jongeren wordt er dit jaar samen met jongeren een vervolg gegeven aan de top 10. Andere belangrijke thema’s zijn: 4. Muziek, 5: jongerenruimte, 6: Sport, 7: gezondheid, 8: werk & inkomen,

9: Uitgaan en 10: Onderwijs. Jongeren van 18 jaar en ouder vonden gemiddeld thema’s als uitgaan, werk & inkomen en wonen belangrijker dan de jongere jeugd. Voor de jongere jeugd 12-14 jaar werden in verhouding tot andere leeftijden carrière en voeding vaker ingevuld. De uitkomsten betekenen niet dat de overige thema’s niet belangrijk zijn voor jongeren, de top 10 werd gemiddeld als belangrijker ingevuld.

 

SpotTV Assen heeft een filmpje gemaakt van een aantal gesprekken met jongeren en het invullen van het stembiljet. Dit filmpje is te vinden op het Youtube kanaal van SpotTV Assen.

 

Jongeren ambassadeurs

Jongeren in Assen die het belangrijk vinden om hun mening te geven over onderwerpen die hun aangaan nodigen we uit om jongeren ambassadeur van Assen te worden. Je wordt dan op de hoogte gesteld van ontwikkelingen en krijgt regelmatig de kans om mee te denken en te praten over de onderwerpen in Assen m.b.t. jongeren. Je kan per onderwerp zelf bepalen of je wel of niet mee doet. De top 10 geeft een belangrijke invulling aan de onderwerpen. Ben je tussen de 12-23 jaar en interesse om jongeren ambassadeur van Assen te worden? Stuur dan een mailtje met je interesse naar ikdoemee@vaartwelzijn.nl

 

Vragen en meer informatie:

Bas de Leeuw

Sociaal innovator jeugd, Vaart Welzijn

06 51177978

b.deleeuw@vaartwelzijn.nl

26-05-2023

Feestelijke afsluiting inloopateliers Peelo en Noorderpark

De afgelopen maanden organiseerden Vaart Welzijn en het ICO Partner in Kunst & Cultuur inloopateliers in de wijken Peelo en Noorderpark.
Lees meer