Terug naar Nieuws

Vaart Welzijn aan de slag met ondersteuning van mensen met een beperking

Gepubliceerd op:

Gemeente Assen wil dat alle inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen in de samenleving en zo zelfredzaam als mogelijk zijn. Dit geldt ook voor mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), een autismespectrumstoornis (ASS) en niet aangeboren hersenletsel (NAH). 

Vanaf 1 juli voert Vaart Welzijn in opdracht van de gemeente de maatschappelijke hulp- en dienstverlening bij het versterken van het gewone leven voor deze doelgroepen uit. 

De ondersteuning van de doelgroepen LVB, ASS en NAH bestaat uit twee onderdelen:
Onafhankelijke cliëntondersteuning: het helpen bij het regelen van ondersteuning of hulp. De gemeente heeft dit belegd bij MEE Drenthe.
Maatschappelijke hulp- en dienstverlening: ondersteuning die mensen in staat stelt om zelfredzaam te zijn en mee kunnen doen in de samenleving. Hiervoor heeft de gemeente nu een contract afgesloten met Vaart Welzijn.

Samen zorgen voor afstemming

Wethouder Broekema, portefeuillehouder welzijn, inclusie en preventie: “De gemeente Assen vindt het belangrijk dat mensen met een LBV, ASS of NAH hulp en ondersteuning kunnen krijgen wanneer dit nodig is. Ze moeten gemakkelijk de weg kunnen vinden en er moet een laagdrempelig aanbod zijn. Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning hadden we al afspraken gemaakt met MEE Drenthe en met Vaart Welzijn zijn deze nu gemaakt voor de maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Beide organisaties zorgen samen voor een goede afstemming.”

Benutten van wat wel kan

Henny Luppes, directeur Vaart Welzijn: “Met de inzet van maatschappelijke hulp- en dienstverlening ondersteunen we inwoners met een beperking en hun directe sociale netwerken bij het optimaal inzetten van hun eigen kracht. We bieden ondersteuning waardoor zij zich kunnen redden in het dagelijks leven en mee kunnen doen. Daarbij benutten we vooral wat wel kan. Het is fijn om te weten dat de buurtteams van Vaart Welzijn voor inwoners klaar staan, ook als je een beperking hebt. Vaart Welzijn is er voor alle inwoners van Assen.”

Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft bij MEE Drenthe

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor alle inwoners in Assen en blijft bij MEE Drenthe. 
Het is een gratis gemeentelijke voorziening voor inwoners die het bijvoorbeeld lastig vinden hun hulpvraag duidelijk te formuleren, hulp nodig hebben bij het zetten van de stap naar de gemeente, nog geen goed zicht hebben op de problemen die spelen of hulp nodig hebben bij het maken van keuzes. In al deze gevallen kunnen cliëntondersteuners helpen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen om gesprekken voor te bereiden, meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of een zorgorganisatie en geeft waar nodig informatie en advies.

 

16-10-2022

Street skills zijn AAN!

5 dagen in de herfstvakantie verschillende urban activiteiten in Assen   Vanuit AAN (Asser Activiteiten Na school) worden er van maandag t/m vrijdag in de herfstvakantie verschillende Urban activiteiten georganiseerd op 5 verschillende plekken in Assen voor kinderen van 8-12 jaar. Dit door ee…
Lees meer