Terug naar Nieuws

Start KIES groepen voor kinderen van gescheiden ouders

Gepubliceerd op:

Op 30 september 2019 start Vaart Welzijn samen met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) met KIES groepen voor kinderen van gescheiden ouders in de wijken Marsdijk, Kloosterveen, Noorderpark en Peelo. KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) helpt kinderen om te gaan met een scheiding.

 

Wat is de KIES groep?

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Door middel van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprekken leren kinderen om de scheiding te begrijpen, hoe ze de scheiding een plek kunnen geven en een manier te vinden hoe om te gaan met de scheiding en de nieuwe situatie. Daarnaast horen ze hoe leeftijdsgenoten omgaan met de scheiding van hun ouders. Naast het gevoel dat zij niet de enige zijn in een scheidingssituatie, kunnen de kinderen elkaar steunen en tips geven.

 

Werkwijze

De KIES groep (maximaal 10 kinderen) bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur. De bijeenkomsten worden begeleid door 2 gecertificeerde KIES coaches. In de bijeenkomsten is aandacht voor onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Daarnaast komt aan de orde: 

  • kennis maken met verschillende situaties van kinderen en echtscheiding en aandacht voor de eigen situatie
  • gevoel en gedrag, je kunnen uiten
  • omgaan met iets dat je moeilijk vindt
  • keuzes maken voor eigen houding en gedrag, voor jezelf denken
  • vertrouwen in anderen en zelfvertrouwen
  • oefenen van moeilijke gesprekken
  • bewust worden van eigen kwaliteiten en mogelijkheden 

Vooraf is een voorlichtingsavond voor de ouder(s). Hierin leggen we uit hoe kinderen een scheiding verwerken, hoe de groepsbijeenkomsten eruit zien en hoe je als ouder(s) je kinderen ondersteunt. Alle bijeenkomsten vinden plaats op school.

 

Voor wie?

We starten met het organiseren van KIES groepen voor kinderen op de basisschool (groepen 4 tot en met 8) in de wijken Marsdijk, Kloosterveen, Noorderpark en Peelo. Het is mogelijk om samen met een broer en/of zus deel te nemen. Hoe lang je als ouders gescheiden bent - net of al langere tijd - maakt niet uit.

 

Meer informatie of aanmelden

We werken volgens de landelijk erkende KIES methode. Kijk voor meer informatie hierover op www.kiesvoorhetkind.nl. Wil je meer weten over de KIES groep of jouw kind(eren) aanmelden? Dan kun je contact opnemen met de school van jouw kind(eren) en vragen naar de intern begeleider. Of stuur een mail naar één van de KIES coaches: Susanne Jutte (s.jutte@vaartwelzijn.nl) of Sanne de Boer (s.deboer@ggddrenthe.nl). Deelname aan de KIES groep is gratis.

12-10-2021

Nieuwe activiteiten jonge mantelzorgers in Assen TIME2RELAX

Vanaf 26 oktober 2021 starten we in Assen vanuit Vaart Welzijn weer met activiteiten voor jonge mantelzorgers. Maandelijks zijn er activiteiten voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool zitten en activiteiten voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs om te verbinden, ontspannen en versterk…
Lees meer