Terug naar Nieuws

Gemeente Assen gaat met Vaart Welzijn een nieuwe fase in

Gepubliceerd op:

Een sociale stad en een veerkrachtige samenleving, waarin de inwoners veilig en gezond op kunnen groeien, mee kunnen doen en zo zelfredzaam mogelijk zijn. In leefbare wijken, met hulp vanuit de omgeving als het nodig is en een goed bereikbare, laagdrempelige toegang tot zorg in de buurt. Met lichte zorg waar het kan en intensieve zorg waar het moet. Dat is het toekomstbeeld waar wethouder Jan Broekema samen met Vaart Welzijn de komende vier jaar naar toe wil werken. Deze week ondertekenden de wethouder en bestuurder Johan Brongers van de Tintengroep een nieuw contract voor de maatschappelijke dienstverlening en het welzijnswerk in de gemeente Assen, dat per 1 juli in ging.


Vaart Welzijn krijgt de opdracht van de gemeente om samen met actieve inwoners, scholen, gezondheidscentra, kerken en andere maatschappelijke organisaties in de wijk de leefbaarheid te bevorderen. Ook het versterken van het voorliggend veld, het bieden van ondersteuning en begeleiding aan inwoners die dat nodig hebben en het goed regelen van de toegang tot die hulp maakt deel uit van de opdracht.

Lichte hulp waar nodig, intensieve hulp als het moet

“Het dagelijkse leven van onze inwoners is voor ons de basis. We willen graag dat van daaruit alle hulp- en zorgvragen op een goede manier en dichtbij de mensen worden opgepakt. We willen er vroeg bij zijn, en tegelijkertijd willen we niet onnodig zware zorg inzetten. Zo voorkomen we menselijk leed en tegelijkertijd ook hoge kosten” aldus Jan Broekema.

Vaart Welzijn geeft hier onder andere vorm aan met de Buurtteams in de wijken. Inwoners kunnen in hun wijk terecht met (hulp)vragen over gezondheid, financiën, opvoeden en opgroeien. Daardoor hebben zij minder snel geïndiceerde en gespecialiseerde zorg nodig.

Nieuwe fase

De afgelopen periode voerde Vaart Welzijn ook al de welzijnstaken uit in de gemeente Assen. Na een aanbestedingsprocedure kwam deze organisatie in januari als beste partij uit de bus. Henny Luppes, directeur van Vaart Welzijn: “De afgelopen vier jaar hebben we vanuit Vaart Welzijn de basis mogen leggen voor de prachtige opdracht, waarmee we nu een nieuwe fase ingaan. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar sterke relaties en samenwerkingsvormen gevonden. Onder andere in Mijn Buurt Assen en met verschillende huisartsen. Die relaties helpen ons nu om ‘er vroeg bij te kunnen zijn’.”

12-10-2021

Nieuwe activiteiten jonge mantelzorgers in Assen TIME2RELAX

Vanaf 26 oktober 2021 starten we in Assen vanuit Vaart Welzijn weer met activiteiten voor jonge mantelzorgers. Maandelijks zijn er activiteiten voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool zitten en activiteiten voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs om te verbinden, ontspannen en versterk…
Lees meer