Terug naar Nieuws

Documentaire terugblik op 2,5 jaar Preventiefonds Assen

Gepubliceerd op:

Antje die ‘Antjes taverne’ inzet als een sociale huiskamer voor ouderen, waar zij samen met Vaart Welzijn, jongeren en andere ondernemers een maaltijdservice en beweeg- en ontmoetingsactiviteiten aanbiedt. Tjisse Brookman die met gezond natuurwandelen gratis wandelingen met een groep heeft opgezet. Naomi de Vos van Vaart Welzijn die samen met vrijwilligers een Hang out voor jongeren van 11-17 jaar met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) runt, met een Break out voor de ouders en begeleiders. Deze drie projecten zijn mede mogelijk gemaakt door het Preventiefonds Assen en staan centraal in de documentaire ‘Een terugblik en vooruitkijken’ na ruim 2,5 jaar Preventiefonds. In de documentaire komen initiatiefnemers, deelnemers, de gemeente en wetenschappers van de Aletta Jacobs School of Public Health aan het woord. De documentaire is hier te bekijken.

 

De Hang out heeft het leven van jongere William ingrijpend veranderd. “Het is gewoon heel fijn dat je een plek hebt waar je mensen die hetzelfde hebben als jij kan ontmoeten. Ik heb nu minder angsten om mensen te ontmoeten en aan te spreken. In mijn verleden werd ik vaak afgewezen, want ja, William, die was anders. Die had iets, die was raar. Maar nu heb ik dat eigenlijk niet meer.”

Out of the box denken

In juli 2019 is de gemeente Assen gestart met het Preventiefonds. Doel van het fonds is een impuls te geven aan het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve vormen van lichte zorg en ondersteuning. Door dit aanbod te versterken, kan in de toekomst zwaardere zorg voorkomen worden. Wethouder Jan Broekema: “We dagen inwoners, vrijwilligers en organisaties hiermee uit om met goede ideeën te komen die inwoners helpen bij het voorkomen van problemen. We willen graag out of the box denken en samenwerkingen aangaan die er nog niet zijn. De initiatieven moet juist die mensen bereiken die we anders niet bereiken.”

Sociale hart

In de documentaire komt het sociale hart van de initiatiefnemers duidelijk naar voren. Antje Dijkstra: “Het gaat niet om mij, het gaat om die persoon. Of het nu een oudere, een pupil is of iemand met het syndroom van Down. Iedereen is belangrijk en iedereen wil gelukkig gemaakt worden. Laat ik daar nou soms een heel klein beetje aan mee kunnen werken.” Tjisse Brookman: “We moeten oog hebben voor mensen die het niet altijd gemakkelijk hebben, dat zij ook mee kunnen doen. En zijn ook mensen die hebben gewoon het geld niet om te kunnen sporten of om ergens naar toe te gaan. Het is fantastisch dat we hen die mogelijkheid kunnen bieden.”

Twee regelingen

Het Preventiefonds bestaat uit twee regelingen: Het Preventiefonds voor professionals en het Preventiefonds voor inwoners en vrijwilligers(organisaties), uitgevoerd door STILA. Bij het Preventiefonds voor professionals kunnen organisaties zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere professionele partijen een aanvraag indienen. Zij kunnen een subsidie van maximaal €50.000-, krijgen voor projecten die vernieuwend zijn qua inhoud en/of werkwijze ten aanzien van het bestaande aanbod in Assen. De regeling voor inwoners en vrijwilliger(organisaties) wordt door Stichting STILA uitgevoerd. Bij het Preventiefonds voor inwoners en vrijwilligers(organisaties) is €10.000-, het maximumbedrag van een subsidie.

Tussenevaluatie Preventiefonds

Gedurende de looptijd van het Preventiefonds zijn in totaal 64 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn 31 aanvragen gedaan bij het Preventiefonds voor inwoners- en vrijwilligers(organisaties) en 33 aanvragen bij het Preventiefonds voor professionals.  

26-05-2023

Feestelijke afsluiting inloopateliers Peelo en Noorderpark

De afgelopen maanden organiseerden Vaart Welzijn en het ICO Partner in Kunst & Cultuur inloopateliers in de wijken Peelo en Noorderpark.
Lees meer